Όλγα Γεροβασίλη

Να μετατρέψουμε το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια ανεξάρτητη, αξιοκρατική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση σε πραγματικότητα του δημόσιου βίου της χώρας.

Αρχική

 

 

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις, Προμήθειες / Υπηρεσίες

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» ...

Close