Τηλεφωνικός Κατάλογος

PDF | XLS| Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο καθολικό κατάλογο των τμημάτων.

 

14-10-2016

Close