Τηλεφωνικός Κατάλογος

PDF | XLS | Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο καθολικό κατάλογο των τμημάτων.

Τελευταία ενημέρωση καταλόγου: 14-10-2016

Close