Γενικός Γραμματέας

Γρηγόρης Θεοδωράκης

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1972. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Αποφοίτησε από την ΙΔ΄ εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης το 2003 και έκτοτε είναι μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Κρατικής Περιφέρειας) Αττικής.

Έχει υπηρετήσει ως εισηγητής στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως εισηγητής στη Διεύθυνση Διοίκησης, ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης στις Διευθύνσεις Εθνικών Κληροδοτημάτων και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Το Φεβρουάριο του 2015 αποσπάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού και ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης.

Πριν την εισαγωγή του στην Εθνική Σχολή Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης, εργάστηκε επί τριετία ως καθηγητής Μαθηματικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Είναι έγγαμος με την αρχιτέκτονα Κατερίνα Μαλατρά και έχει μία κόρη.

Close