Επικοινωνία

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 10674

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2131313 000

* Υποχρεωτικό Πεδίο

 

Για έγγραφα που απευθύνονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης - Κεντρικό Πρωτόκολλο αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, αποστείλατε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

Close