Επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία

PDF | XLS | Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο καθολικό κατάλογο των τμημάτων.

(Τελευταία ενημέρωση καταλόγου: 21-05-2019).

 

Για έγγραφα που απευθύνονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης - Κεντρικό Πρωτόκολλο, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ydmed@ydmed.gov.gr

Για τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, αποστείλατε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
webmaster@ydmed.gov.gr
 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης :
dpo@ydmed.gov.gr
 

Χάρτης

 

Newsletter


Close