Τροποποίηση απόφασης για ορισμό μελών ΕΙ.Σ.Ε.Π.

Τροποποίηση απόφασης για ορισμό μελών ΕΙ.Σ.Ε.Π.

PDF | DOC | ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.8578/20-04-2011 (ΦΕΚ 119 ΥΟΔΔ) απόφασης «Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του ν. 3839/2010», όπως ισχύει.

Close