Κατάργηση τμημάτων

Κατάργηση τμημάτων

PDF | DOC | Σε κατάργηση Τμημάτων στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την καλύτερη λειτουργία του προχωρά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ενόψει κατάργησης τριών τμημάτων, με απόφασή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα ακυρώνεται η προκήρυξη –πρόσκληση για επιλογή Προϊσταμένων σε αυτά.

Τα υπό κατάργηση τμήματα για τα οποία δεν θα πληρωθούν οι θέσεις Προϊσταμένων είναι:

α) Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Δ/νσης Διοικητικού, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης αντικειμένου

β) Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, διότι ο έλεγχος γίνεται πλέον από την Περιφέρεια

γ) Σχεδιάσεως και Προγραμματισμού της Δ/νσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, διότι το αντικείμενο κρίνεται ελάχιστο αφού μπορεί να διενεργηθεί από άλλο Τμήμα.

Close