Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών

PDF| DOC | Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών

Η απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας επιτυγχάνεται με το Προεδρικό Διάταγμα για τον περιορισμό συναρμοδιοτήτων Υπουργών. Το Π.Δ. εκδόθηκε έπειτα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Με το εν λόγω Π.Δ. περιορίζονται ή καταργούνται συναρμοδιότητες Υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ ή Π.Δ.).

Ο συνολικός αριθμός των υπογραφών που καταργήθηκαν ανέρχεται σε 150.

Με τον περιορισμό συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων επιτυγχάνεται επίσης η επιτάχυνση του διοικητικού έργου, καθώς δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, κανονιστικού ή ατομικού περιεχομένου, να απαιτούνται τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες συνυπογραφές Υπουργών.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι απλή και αποτελεσματική. Με το Προεδρικό Διάταγμα για τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων των υπουργών κόβουμε 150 υπογραφές. Κάνουμε ένα ακόμη μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, που ταλαιπωρεί πολίτες και επιχειρήσεις».

Ειδικότερα με το Προεδρικό Διάταγμα περιορίζεται η συναρμοδιότητα:

  1. Του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην έκδοση α) Προεδρικών Διαταγμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και β) αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Αιγαίου,
  2. Του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
  3. Του Υπουργού Εξωτερικών στην έκδοση αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
  4. Του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών και αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  5. Του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στην έκδοση αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
  6. Του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην έκδοση αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  7. Του Υπουργού Τουρισμού στην έκδοση κοινών αποφάσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

 

Close