Δημοσιεύματα για ταξίδι Υπουργού

Δημοσιεύματα για ταξίδι Υπουργού

PDF | DOC | Λόγω των συνεχιζόμενων δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, διευκρινίζεται ότι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας δεν έχει προγραμματίσει κανένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα, τονίζεται ότι στο πρόγραμμά του δεν περιλαμβάνεται ταξίδι στην Ουάσινγκτον.

Close