Δημοσιογραφικά 170

Δημοσιογραφικά 170

Εκατοστή εβδομηκοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 170 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

- 1ο Εργαστήρι Διαβούλευσηςγια την ανοικτή διακυβέρνησηκαι τα ανοικτά δεδομένα με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΔΜΗΔ
- Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας - Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες IKA
- Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για την παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
- Επικαιροποίηση στοιχείων επιτυχόντων ΠΕ & ΤΕ διαγωνισμών ΑΣΕΠ που δεν έχουν διοριστεί
- Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης διακριθέντων αθλητών.
- Σχετικά με τον επιμερισμό του ΕΕΤΗΔΕ σε ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες
- Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΗΔΕ 2012
- Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας
- Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου ‘’Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης’’
- Δημόσια Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 170 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

- Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 8 θέσεις καθηγητών
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας : Πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών
- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά : πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) : 7 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών : 235 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Δήμος Χανίων : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Πύργου : 7 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Θηβαίων : 15 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Δελφών : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ∆ήμος Μινώα Πεδιάδας : 14 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» : 1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.∆.∆. Δήμου Πάρου «Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» : 1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αλµυρού : 2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ∆ημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κισάμου : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος «ΠΡΑΤΙΝΑΣ» : 2 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης» : 2 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Ζωγράφου» : 4 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα : 1 θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων : 40 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας : 2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη : 11 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής : 12 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Οργανισµός Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αγίου Νικολάου : 8 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού : 8 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων : 2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου : 9 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού : 75 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων : 19 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δ.Ε.Η. Α.Ε. : 18 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δ.Ε.Η. Α.Ε. : 2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Αλιβερίου) : 6 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Θήβας) : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
- Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 1 θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με απόσπαση
- Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) : 1 θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με απόσπαση
- Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) : στελέχωση της Αρχής με απόσπαση προσωπικού

Close