Στελέχωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Στελέχωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

PDF | DOC | Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 57028/18.12.2013  Πρόσκλησης  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΛΓΚΦ-97Ο.                                                          

Close