Μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΤΕ

Μετάταξη υπαλλήλων στην ΕΛΤΕ

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ: 2316/27.11.20134 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΛ0ΖΟΡΕΨ-ΑΚΛ.

Close