Προγράμματα επιμόρφωσης ΕΚΔΔΑ

Προγράμματα επιμόρφωσης ΕΚΔΔΑ

PDF | DOC
Στη διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, προχωρά το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Τα προγράμματα αφορούν σε οριζόντιες επιμορφωτικές δράσεις για τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας ενώ θα ακολουθήσουν στοχευμένες δράσεις, σε συνεργασία με τους φορείς υποδοχής, μετά την τοποθέτηση των στελεχών σε νέες οργανικές θέσεις.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα αφορούν στους παρακάτω τομείς:

1. Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Υπηρεσίες προς τους Πολίτες.
2. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης.
3. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp

Να σημειωθεί, ότι ήδη έχουν προγραμματιστεί 80 επιμορφωτικά προγράμματα (60 στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη) ενώ θα ακολουθήσει δεύτερος προγραμματισμός με έναρξη την 8/1/2014.

Επισημαίνεται ότι, με βάση την εγκύκλιο της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύης Χριστοφιλοπούλου, η παρακολούθηση των επιμορφωτικών δράσεων είναι προαιρετική και ουδεμία έννομη συνέπεια έχει για την τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε φορείς υποδοχής.

Close