Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου

PDF | Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

Close