Δημοσιογραφικά τεύχος 119

Δημοσιογραφικά τεύχος 119

Εκατοστή δέκατη ένατη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 119 ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

- Κινητικότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Κλάδων
- Υπογραφή αποφάσεων για την κατασκευή πεζογεφυρών στην Αττική
- Προγράμματα κατάρτισης-μετεκπαίδευσης στον τομέα του Τουρισμού από τον ΟΤΕΚ
- Προκήρυξη εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικών από το ΤΕΕ
- Ένταξη στα ΚΕΠ νέας διαδικασίας
- Ολοκληρώθηκε η αναστολή λειτουργίας 51 Δ.Ο.Υ.
- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δέκα (10) υποτροφιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Έλληνες
- Υποτροφίες του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΠΙ Φλωρεντίας
- Νέος Πρόεδρος και Δ.Σ. στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
- Έκτακτη επιχορήγηση των ΟΤΑ με ποσό ύψους 7 εκατ. Ευρώ για τη θέρμανση σχολικών μονάδων
- Παράταση προθεσμιών για τις διαδικασίες του Ν.4014 περί αυθαιρέτων
- Εγκύκλιος εφαρμογής περί ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης κατά τον Ν.4030/2011
- Τα Νέα Τιμολόγια της ΔΕΗ 1/1/2013 – ΚΟΤ και νέος κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των καταναλώτών.
- Ανακοίνωση ΙΚΑ -Χορήγηση προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης
- Ανακοίνωση - Καταληκτική ημερομηνία φυσικής απογραφής συνταξιούχων ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείων ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΑΤΕ & ΤΣΠ-ΕΤΕ
- Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 119 προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (73) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π)
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας: (1) θέση Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π)
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (ΤΕΙ)
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, (3) συνεργάτες υποψήφιοι Διδάκτορες/ Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: (1) θέση Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π)
-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (2) θέσεων (Δ.Ε.Π)
-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: (12) πτυχιούχους Α.Ε.Ι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (15) θέσεις Διαιτολόγων- εξωτερικών συνεργατών
-ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: (3) θέσεις συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου
-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: (5) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π)
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: θέσεις ειδικών επιστημόνων, (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη
-ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ: 46 θέσεις επιμορφωτών-καθηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως (8) οκτώ μηνών
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.): (150) θέσεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ): θέσεις επικοινωνιολόγων -εξωτερικών συνεργατών
-«ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»: (111) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : (7) θέσεις

-ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: (40) θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων

Close