Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 4814/12-07-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) δημοσιεύει την  ακόλουθη προκήρυξη θέσης  με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EUOSHA/CA/19/03  Human Resources (HR) Officer 16.08.2019, 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)

 

Πληροφορίες για την  ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://osha.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω  Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  recruitment@osha.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ

Close