Απόσπαση υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Απόσπαση υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Aνακοίνωση - Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. οικ. 7716/7.5.2019 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6Ι43ΟΡΡ6-541.

Close