Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Σύμφωνα με το Α.Π.3028/03.05.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    ΙΜΙ2/2019/CA/001 Financial Assistant

Contract Agent(M/F)

 

19.05.2019 (μέχρι 23:59 τοπική ώρα Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες  για την   ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο   http://www.imi.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 

 

Close