Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με το Α.Π. 3027/03-05-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASO /2019/CA/005 ICT Officer-Project Manager FGIV 16-05-2019 (μέχρι 13:00 τοπική ώρα Βρυξελλών)

 

 

Πληροφορίες, αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και την διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Close