Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Κολλέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Κολλέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Κολλέγιο για την Ασφάλεια και την Άμυνα

Σύμφωνα με το Α.Π. 2066/20-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία Ares (2019) 1736364/06.03.2019 επιστολή του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα, γνωστοποιείται προκήρυξη δύο (2) συγχρηματοδοτούμενων θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Training Managers).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 2 Μαΐου 2019.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΕΓΓΡΑΦΟ1ΕΓΓΡΑΦΟ2ΕΓΓΡΑΦΟ3

Close