Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).

Σύμφωνα με το Α.Π.2368/02.04.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    ΙΜΙ2/2019/ΤA/002 Head of Administration and Finance-

Τemporary Agent(M/F)-AD11

 

02.05.2019

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Close