Στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.5/3841/3.4.2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για αποσπάσεις υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Κεντρική Υπηρεσία Αθήνας και τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΕΕΔΔ, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΙΒ3Ω-040.

Close