Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 842/06-02-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ECHA/SNE/2019/001 National Experts in Professional Training (NEPTs) 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/SNE/2019/002 SNE-SO-Waste Framework Directive 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/SNE/2019/003 SNE-SO-MSC Secretariat 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/SNE/2019/004 SNE-SO-Integrated Regulatory Strategy 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/SNE/2019/005 SNE-SO-Substance and Dossier Evaluation 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/SNE/2019/006 SNE-SO-Classification 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/SNE/2019/007 SNE-SO-Biocides 31.03.2019 (ώρα Ελσίνκι 12:00)

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: A B C D E F G

Close