Συνέντευξη Τύπου (3) - Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας

Συνέντευξη Τύπου (3) - Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας

Συνέντευξη Τύπου (3) – Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας

Δείτε εδώ τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας.

Close