Προκήρυξη θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Προκήρυξη θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1056/13-02-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
SRB/AD/2019/001 Data Science Expert (AD 5) 11-03-2019 (ώρα 12:00 Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://srb.europa.eu/vacancies
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ως άνω Συμβούλιο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΕΓΓΡΑΦΟ

Close