Δημοσιογραφικά 416

Δημοσιογραφικά 416

Τετρακοσιοστή δέκατη έκτη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:

• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79,
• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,
ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/register
Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για:
 τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
 τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.

Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας «dimosiografika@ydmed.gov.gr».
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
για την ηλεκτρονική έκδοση της
Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»

Σοφία Παπαδάκη
Μαρία Ραχάνη
Έλλη Σιμάτου
Μιχάλης Βοσκάκης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 416 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ
Εκτόξευση του γεωστατικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Hellas Sat 4
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του περιεχομένου, της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019
2η Επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εποχική γρίπη
Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε 104 σχολικές μονάδες όλης της χώρας
Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
Η Δημόσια Διοίκηση Απέναντι Στο Ρατσιστικό Έγκλημα –Συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο από το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
Με υπογραφή της Υπουργού Τουρισμού αναγνωρίστηκαν δύο ιαματικές πηγές στην Καρδίτσα
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού
Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης
Προσχέδια ΚΥΑ για τα συστήματα αειφορίας α) βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012 και β) βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006(σε δημόσια διαβούλευση)
Προσχέδιο ΚΥΑ για την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και τον καθορισμό διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (σε δημόσια διαβούλευση)
Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)
Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 404.600,00 Ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ για τα μέλη του
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την ποντοπόρο ναυτιλία στη χώρα μας
Ισχυρό το τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις για το 2019
ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 8Κ/2017-Κατηγορία ΤΕ)
ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων - Επιλαχόντες προκήρυξης 1Γ/2015-ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 416 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2019, ΦΕΚ 2/Γ’/01-02-2019): Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου: Πρόσληψη 37 ατόμων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δορυφορικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2: Πρόσληψη 1 ατόμου
Eκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 40 ατόμων
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας: Πρόσληψη 3 ατόμων
Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας:Πρόσληψη 1 ατόμου(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 15 ατόμων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 3 ατόμων
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 45 ατόμων
Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 4 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
«Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» Δήμου Βόλου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 28 ατόμων
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 60 ατόμων
«Περιφ/κός Σύνδεσμος Φορέων Δ/σης Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας»: Πρόσληψη 61 ατόμων
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων - (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 4 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Νέας Προποντίδας: Πρόσληψη 22 ατόμων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 21 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 416 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους
Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Close