Προκήρυξη θέσης στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Satellite Centre)

Προκήρυξη θέσης στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Satellite Centre)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Satellite Centre)

Σύμφωνα με το Α.Π. 349/21-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Satellite Centre) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

 

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
   2019/SatCen/V13 Human Resources Assistant          17-02-2019

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.satcen.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ως άνω Κέντρο.

Close