Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8775/17-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου  (EASO)

δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
EASO/2018/TA/023 Communications Assistant (AST4) 28.01.2019

(έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

EASO/2018/TA/020  Policy Officer  (AD6) 15.01.2019

(έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

EASO/2018/TA/021 Head of Sector-Courts and Tribunais (AD8) 15.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/TA/017 Head of General Affairs Unit (AD10) 01.02.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/TA/018 Head of ICT Unit (AD10) 29.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/CA/007 Operations Officer(FGIV) 28.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/TA/008 Training Officer(AD6) 15.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/TA/022 ICT Security Assistant (AST4 ) 17.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/CA/004 Editor (FGIV) 17.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)
EASO/2018/CA/005 Administrative Assistant (FGII) 17.01.2019 (έως 13:00 τ.ω.Μάλτας)

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν  να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν  απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@easo.europa.eu

 

 

Close