Προκήρυξη θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Προκήρυξη θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Σύμφωνα με το Α.Π. 8638/12-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
CONS/ΤΑ-ΑD/133 Clinical Psychologist

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 14η Ιανουαρίου 2019, 12:00 τ.ω.Βρυξελλών.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close