Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για κινητές συσκευές φορέων του Δημοσίου

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για  κινητές συσκευές φορέων του Δημοσίου

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για κινητές συσκευές φορέων του Δημοσίου

PDF | DOCX|Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016, έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών κινητών συσκευών, φορέων του δημοσίου τομέα.

Με το σχέδιο νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για  κινητές συσκευές, φορέων του δημοσίου τομέα. Ιδιαίτερη μέριμνα  δε, υπάρχει και για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.

Η σχετική πρόσκληση και τα άρθρα του νομοσχεδίου εμφανίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=2030

Close