Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

PDF | DOC |Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π.7223/22-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει τις  ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων  με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ECHA/ΤA/2018/005 Director of Risk Management-Temporary  Agent (M/F)AD13 19.11.2018 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
ECHA/ΤA/2018/006 Head of Unit-Temporary  Agent (M/F)AD10 29.11.2018 (ώρα Ελσίνκι 12:00)

Πληροφορίες για την  ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ :  2

Close