Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Σύμφωνα με το Α.Π. 4781/02-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γραμματεία του Δικτύου κατά της Γενοκτονίας (Genocide Network Secretariat) ή στη Γραμματεία του Δικτύου για τις Κοινές Ομάδες Έρευνας (Joint Investigation Teams Network Secretariat) με στοιχεία:
18/EJ/SNE/02
Πληροφορίες αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση μπορούν να αναζητηθούν στους εξής συνδέσμους:

Δεδομένου ότι  οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α.  το αργότερο μέχρι την 14η    Αυγούστου 2018 στη διεύθυνση:

admin@rp-grece.be

 
Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 Αυγούστου 2018.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close