Ένταξη του HRMS στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Ένταξη του HRMS στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Ένταξη του HRMS στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

PDF | DOCXΈνταξη του «Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, εντάχθηκε χθες Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Έτσι, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του «HRMS», ενός σημαντικού έργου που αφορά σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής διαδρομής, από την πρόσληψή του έως την συνταξιοδότησή του, εμπεριέχοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες πρόνοιες για την διαφύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι ένα  έργο το οποίο θα απλοποιήσει σημαντικά όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του Δημοσίου. Η παραγωγική λειτουργία του «HRMS» θα βελτιώσει περισσότερο τη λειτουργία της «Απογραφής», του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, που εμπεριέχει και τα υποσυστήματα των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεως εργασίας, καθώς και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Κύριος του έργου «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)» είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τελικό δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Close