«Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που δεν επιβάλλεται εκ των άνω, αλλά αποτελεί απόρροια πρωτόγνωρων δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών

«Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που δεν επιβάλλεται εκ των άνω, αλλά αποτελεί απόρροια πρωτόγνωρων δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών

«Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που δεν επιβάλλεται εκ των άνω, αλλά αποτελεί απόρροια πρωτόγνωρων δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών

PDF | DOCX | Ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη, στο 15ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση «Νότιο Αιγαίο: Οι Κυκλάδες στην Πρώτη Γραμμή» και τη συνεδρία «Ψηφιακές Υπηρεσίες και Δημόσια Διοίκηση», που διεξάγεται στην Ερμούπολη της Σύρου

Κυρίες και κύριοι,

Πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών από το Κράτος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο στόχος αυτός αποτυπώνεται τόσο στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, που καταρτίστηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, όσο και στην επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, που καταρτίστηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί, ο στόχος είναι έως το 2020 να έχουμε μεταβεί στο ψηφιακό Δημόσιο. Ένα Δημόσιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Σημαίνει, όμως, και κάτι ακόμη πιο σημαντικό: διαφάνεια, αξιοπιστία, ισότητα. Οι πολίτες της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας θα έχουν την ίδια δυνατότητα και ποιότητα εξυπηρέτησης με τους πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πολίτες όλης της χώρας, αλλά ιδίως για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών.

Τελικά, η μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι κατ’ εξοχήν στοιχείο δημοκρατίας.

Αυτόν το στόχο υπηρετούμε συνολικά στη Κυβέρνηση, με όραμα, συνολικό σχέδιο και σαφή χρονοπρογραμματισμό. Από πλευράς Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη στήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, υλοποιούμε ήδη μια σειρά σημαντικών έργων σε αυτή τη κατεύθυνση.

***

Πριν αναφερθώ όμως στα σημαντικότερα έργα και τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούνται ήδη ή θα ξεκινήσουν άμεσα, θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά στο παρελθόν.

Είναι γνωστό πως επί σειρά ετών το σύστημα παραγωγής έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δημόσιο χαρακτηριζόταν από συγκεκριμένες παθογένειες: έργα τύπου «σιλό», επαναλήψεις και επικαλύψεις με παράλληλα προβλήματα από την έλλειψη διαλειτουργικότητας, υπερκοστολογήσεις, μεγάλη σπατάλη πόρων και τέλος προβλήματα βιωσιμότητας των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους.

Θα ήθελα, λοιπόν, να τονίσω με έμφαση ότι βασική παράμετρος της πολιτικής μας είναι η ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ακριβώς για να μην οδηγηθούμε ξανά στα λάθη του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται έγκαιρη διάγνωση των αναγκών, κεντρικός συντονισμός, οριζόντιες λύσεις και επιβολή όλων των αναγκαίων δράσεων διαλειτουργικότητας.

Με λίγα λόγια δίνουμε οριστικό τέλος στη λογική των αποσπασματικών έργων, που αδυνατούν να διασυνθεθούν και να διαλειτουργήσουν.

Η δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής αυτόν ακριβώς τον στόχο υπηρετεί. Ώστε να υπάρχει απαραίτητος συντονισμός όλων των ψηφιακών έργων.

Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε αυτά.

Γιατί, ο έλληνας πολίτης δικαιούται την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών παροχών, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά του και θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.

Γιατί η ελληνική επιχείρηση δικαιούται την πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ψηφιακές παροχές από πλευράς του Δημοσίου, προκειμένου να αναπτυχθεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Γιατί, ο δημόσιος υπάλληλος δικαιούται να έχει στη κατοχή του τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα, ώστε να μην αποτελεί τον εύκολο στόχο της δικαιολογημένης δυσαρέσκειας του πολίτη.

Γιατί, τέλος, στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, σε αντιδιαστολή με την αλόγιαστη σπατάλη πόρων που έλαβε χώρα επί δεκαετίες στο παρελθόν.

***

Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή θα μου επιτρέψετε μια αναφορά στα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται αυτή τη περίοδο:

 • Δημιουργήθηκε και λειτουργεί ήδη το έργο του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud, από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.
 • Ένα εμβληματικό έργο στον τομέα των ψηφιακών έργων υποδομής, αποτελεί το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Ένα έργο, που ενώ είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Εμείς εργαζόμαστε ήδη εντατικά για την επανεκκίνησή του, με τις αναγκαίες βελτιωτικές κινήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του δημόσιου τομέα. Σε πολύ μικρό θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε 34.000 σημεία της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τόσο τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων, όσο και τις υψηλές επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

 • Ένα εξίσου σημαντικό έργο είναι το λεγόμενο «HRMS», ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Με λίγα λόγια πρόκειται για τον ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής διαδρομής από την πρόσληψή του έως την συνταξιοδότησή του, εμπεριέχοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες πρόνοιες για την διαφύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα απλοποιήσει σημαντικά όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του Δημοσίου.

Το έργο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση , έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και ολοκληρώνονται εντός των ημερών οι διαδικασίες για την ένταξή του στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

 • Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία έχει το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ένα έργο το οποίο οδηγεί στην πλήρη ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλο το δημόσιο τομέα. Ένα έργο που θα συμβάλει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης.
 • Δε μπορεί να μη γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο έργο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας».

Η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι κωδικοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, οργανωμένες σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και τις διαδικασίες κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα θα παρασχεθούν εργαλεία που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης. Το Έργο αυτό προβλέπεται να αποτελέσει το εργαλείο για την προτυποποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποστήριξης της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και τη διακίνηση των παραγόμενων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, καθώς και τη βάση αναφοράς για τη δημιουργία και την επικαιροποίηση των προτύπων και των διαδικασιών καλής νομοθέτησης.

Είμαι βέβαιος ότι είναι αντιληπτή από όλους η τεράστια σημασία του συγκεκριμένου έργου, για τον νομικό κόσμο της χώρας αλλά βεβαίως και για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΠ ΜΔΤ και εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η υλοποίησή του.

 • Ξεκίνησε ήδη η λειτουργία του «Μητρώου Πολιτών», ενός πολύ σημαντικού έργου του Υπουργείου Εσωτερικών που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το Μητρώο Πολιτών θα διασυνδέει 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία και τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους και τίθενται οι βάσεις α) για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και β) για το σχεδιασμό και την παροχή στον πολίτη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.

Έτσι ο πολίτης δεν θα είναι πλέον αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

 • Πολύ σημαντική δράση αποτελεί η «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού - Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού - Πιλοτική λειτουργία». Ήδη έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για την υλοποίησή της.

Η δράση αποσκοπεί στο σχεδιασμό ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους, της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, μέσω του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Ολοκληρώνεται άμεσα, η διαγωνιστική διαδικασία για την πράξη «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η μείωση, απάλειψη, κατάργηση στοιχείων, δικαιολογητικών καθώς και ενδιάμεσα στάδια των διαδικασιών.
 • Η απλοποίηση του τρόπου έκδοσης αδειοδότησης.
 • Η ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων που εμπλέκονται στις διαδικασίες.
 • Η μείωση του χρόνου έκδοσης/απάντησης.

Στα προσδοκώμενα οφέλη του παρόντος έργου είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, καθώς και η υιοθέτηση μίας νέας κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης σε πολιτικές απλούστευσης.

Αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι τη σημασία παρόμοιων δράσεων στη συνολική προσπάθεια για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

 • Κεντρική μας επιδίωξη αποτελεί η καθιέρωση της ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και η πλήρης μετάβαση στο Ψηφιακό ΚΕΠ έως το 2020. Ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, ενσωματώνουμε διεθνείς, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία και με νέες πηγές χρηματοδότησης, οικοδομώντας στρατηγικές συμμαχίες. Στο πλαίσιο αυτό πέραν της αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π. Μ.Δ.Τ.), στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Νορβηγία, μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε πολύ σύντομο χρόνο θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε μια σειρά από εμβληματικές δράσεις, όπως είναι:

 • Η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών των ΚΕΠ.
 • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
 • Η σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

***

Πέραν των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ υλοποιούνται ήδη και άλλα σημαντικά έργα αρμοδιότητας διαφόρων φορέων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα αναφερθώ εν συντομία σε κάποιες εμβληματικές δράσεις που αποτελούν Έργα-Σημαία του ΕΠ:

 • Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας

Το έργο προβλέπει τη σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών.

Προβλέπει ακόμη την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων στα Δικαστήρια με σκοπό την υποβοήθηση της ομαλής λειτουργίας του και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πρόκειται για ένα εξόχως σημαντικό έργο που αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης.

 • Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Το έργο αφορά στη μοντελοποίηση διαδικασιών και την ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη όλων των δομών που συνιστούν το Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦΥ), με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διασύνδεση δομών και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαχείριση της πληροφορίας θα είναι σε ενοποιημένη μορφή και θα παρέχονται δυνατότητες πληροφοριακής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας, τα διοικητικά στελέχη και τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Από το Ε.Π. χρηματοδοτείται η πιλοτική α΄ φάση που αφορά εκτός των άλλων στη δημιουργία και λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας.

Όπως γνωρίζετε, οι πρώτες ΤΟΜΥ είναι ήδη πραγματικότητα και η χρησιμότητα του έργου αναγνωρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες.

 • «Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα»

Φορέας του έργου είναι το υπουργείο Εργασίας και αποσκοπεί στο ξεκαθάρισμα ενόs stock περίπου 150.000 εκκρεμών υποθέσεων, τη βελτίωση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης των συντάξεων του πρώην ΙΚΑ. Επισημαίνεται ότι η πράξη έχει εγκριθεί ως συμβατή με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.

Νομίζω ότι γίνεται αμέσως αντιληπτή η τεράστια σημασία του έργου στη σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

***

Κυρίες και κύριοι,

Αναφέρθηκα σε μερικά μόνο από τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται ήδη στην κατεύθυνση της απλοποίησης και ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Υπάρχουν πολλά ακόμη.

Θα μου επιτρέψετε όμως να τονίσω το ακόλουθο:

Κανένα έργο και καμία δράση όσο καλά σχεδιασμένα και να είναι δεν μπορούν να υλοποιηθούν και αποδώσουν τα αναμενόμενα χωρίς την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της διοίκησης. Εμείς στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως τόνισε και η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Πολιτική που στοχεύει στη δημιουργία μιας ακομμάτιστης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.

Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, το νέο αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το νέο δημοκρατικό σύστημα αξιολόγησης, η δημιουργία ψηφιακών οργανογραμμάτων και σύγχρονων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η διαρκής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, είναι μερικές μόνο από τις μεταρρυθμιστικές μας προσπάθειες που κατατείνουν σε έναν κοινό στόχο:

Να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στη κατάλληλη θέση. Με βάση την αξία του, τα προσόντα και τη προσφορά του. Με βάση ανοιχτές, διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες και όχι τις κομματικές και πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος.

Ιδιαίτερος άξονας αυτού του ολιστικού σχεδίου για το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης, αποτελεί η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Αυτή η Κυβέρνηση εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό της Διοίκησης και επενδύει στη διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

***

Κυρίες και κύριοι,

Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η τέταρτη αξιολόγηση και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται μια δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας.

Ολοκληρώνεται η περίοδος των μνημονίων και της επιτροπείας.

Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει σήμερα από εδώ, την Ερμούπολη, τη Σύρο, να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα:

Όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Όλοι μαζί πρέπει να δημιουργήσουμε τη μεταμνημονιακή Ελλάδα.

Μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος.

Η Κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ένα σχέδιο που στηρίχθηκε και στα πολύτιμα συμπεράσματα των προηγούμενων 14 Περιφερειακών Συνεδρίων που διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα. Ένα ολιστικό σχέδιο που αφουγκράζεται τις αγωνίες και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Ένα σχέδιο που δεν επιβάλλεται εκ των άνω, αλλά αποτελεί απόρροια πρωτόγνωρων δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών. Και το οποίο στην περαιτέρω εξειδίκευσή του θα αντλήσει πολύτιμα στοιχεία και από το τωρινό 15Ο Περιφερειακό Συνέδριο των Κυκλάδων.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επιτυχία του σχεδίου υπάρχουν δύο προϋποθέσεις εκ των ουκ άνευ.

Η πρώτη προϋπόθεση έγκειται στη δημιουργία μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης, μακριά από τις πελατειακές λογικές του παρελθόντος.

Μια Διοίκηση ακομμάτιστη, δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική. Μια Διοίκηση που θα λειτουργεί με απλές και ψηφιακές διαδικασίες διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και το έργο των επιχειρήσεων.

Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και στην Κυβέρνηση συνολικά, αυτόν το στόχο υπηρετούμε.

Η δεύτερη προϋπόθεση έγκειται στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής της χώρας.

Οι νησιωτικές περιοχές λοιπόν της χώρας και ιδίως οι Κυκλάδες –με την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά τους και την τεράστια τεχνογνωσία και υποδομή που διαθέτουν στον τομέα του τουρισμού– καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Είμαι βέβαιος πως στη μεταμνημονιακή Ελλάδα οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Σας ευχαριστώ.

Close