Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016

PDF| DOC| Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Close