Έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

PDF | DOCX | Έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, εγκύκλιος με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού», για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση, που εντάσσεται ως επιπρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://apografi.gov.gr.

Ειδικότερα, μέχρι τις 25/5/2018 οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού οφείλουν να προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2017, (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016), όπως ισχύει, συμπληρώνοντας σε αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κάθε αξιολογούμενο.

Close