Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

PDF | DOC |Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2529/05-04-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών δημοσιεύει  την υπό στοιχεία ENISA-SNE-2017-06 (March 2017) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στον ανωτέρω Οργανισμό.

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 29η Μαρτίου  2017.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  και το έγγραφο  με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 27η Μαρτίου 2018.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/seconded-national-experts-8

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Close