Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 685/01-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency - EDA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης  με στοιχεία:

ΘΕΣΗ      ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ             ΠΡΟΘΕΣΜΙA
Procurement and Contract Officer            (Corporate Services Directorate)   Temporary Agent 28.02.2018

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στoν ως άνω Οργανισμό .

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ

Close