Δημοσιογραφικά 364

Δημοσιογραφικά 364

Τριακοσιοστή εξηκοστή τέταρτη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:
• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79,
• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,
ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/register
Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για:
 τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
 τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.

Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας «dimosiografika@ydmed.gov.gr».
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
για την ηλεκτρονική έκδοση της
Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»
Σοφία Παπαδάκη
Μαρία Ραχάνη
Έλλη Σιμάτου
Κυριακή Φακίνου

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 364 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Γ/2017
Εγκύκλιος για τις Συντάξεις Χηρείας
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
Παρατείνεται για δύο χρόνια ο Μηχανισμός Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου
Υπουργική απόφαση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Φόρος Διαμονής
Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
Οδηγία για τη Θεώρηση Ιατρικών Γνωματεύσεων-Παραπεμπτικών Παροχών Ε.Κ.Π.Υ.
86 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρροών
Πρόγραμμα φυσικού αερίου
Υπουργική Απόφαση για τις ΑΠΕ που θα συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία
Παράταση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και των συμβάσεων εργασίας σε αυτούς, έως τον νέο Νόμο
Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου περιοχών του δικτύου Natura 2000
Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων -Απελευθερώνονται Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
Χορήγηση Αδειών ΕΔΥΜ έτους 2018
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Μόνιμου Κατοίκου για Διέλευση από Διόδια
Μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν.
Αύξηση της κάρπωσης του αγριόχοιρου στις ΠΕ Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας
Παράταση προληπτικής απαγόρευσης αλιείας για τα συρόμενα εργαλεία
Έκδοση των αδειών για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, μέχρι 31 Μαρτίου 2018
Εγκρίθηκαν τρία νέα τοπικά προγράμματα Leader σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά - Ιθάκη και Κρήτη
Σε διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για δράσεις Καινοτομίας και Συνεργασίας του ΠΑΑ
Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις μεταποίησης 4.2.1 και 4.2.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών
Ενισχύσεις 200 εκατ. ευρώ για "μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" - Ξεκινά η υποβολή προτάσεων
Διασύνδεση ιδιωτικών πακέτων με συνταγογράφηση
Οικονομικά κίνητρα για γιατρούς σε επιπλέον 13 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία σε Δωδεκάνησα, Έβρο, Εύβοια, Φωκίδα, Άρτα και Ιωάννινα
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής του σχεδίου για τις ενότητες της Θεματικής Εβδομάδας
Παραχώρηση χώρου δασικής αναψυχής της Δασικής Υπηρεσίας στον Δήμο Μακρακώμης
Πρωτοβουλία της Ελλάδας και πέντε ευρωπαϊκών κρατών για την ταχύτερη κατάργηση της δραστικής ουσίας glyphosate
Υπουργική απόφαση για την υπερδιπλάσια χρηματοδότηση των Κοι.Σ.Π.Ε. Ψυχικής Υγείας
Σε λειτουργία και η 2η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) στην Κρήτη
Εγκρίσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των Τοπικών Ομάδων Υγείας σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας
Λειτουργία Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2016

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 364 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 8 ατόμων
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη Προσωπικού
Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA): Πρόσληψη 1 ατόμου
ΑΣΕΠ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗαρ.πρωτ.2421.6-8/89557/2017,ΦΕΚ 42/Γ’/20-12-2017): Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 5 ατόμων
Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης/
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας : Πρόσληψη 2 ατόμων
Α.Σ.Ε.Π. : Τροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 40/1-12-2017(τ. ΑΣΕΠ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών»: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 22 ατόμων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 1 άτομο
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 8 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 6 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 10 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 6 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»»: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: Πρόσληψη 3 ατόμων
Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 4 ατόμων
Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Θηβαίων: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST): Πρόσληψη 1 ατόμου –
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.: Πρόσληψη Προσωπικού
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής/Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 131 ατόμων
Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Συμβούλιο Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. : Πρόσληψη 20 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 12 ατόμων
(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Πρόσληψη Προσωπικού (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 364 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους
Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Close