Προκήρυξη θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

Προκήρυξη θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
CHAFEA/TA/AD/2017/021 Team Leader- Finance Officers 08.01.2018 έως 00:00 τ.ω. Λουξεμβούργου
CHAFEA/TA/AD/2017/022 Finance and Contracts Officer-Verification 15.01.2018 έως 23:00 τ.ω. Λουξεμβούργου

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον  ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/chafea

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν     απευθείας  στον  ως  άνω   Ευρωπαϊκό    Οργανισμό   στην   ηλεκτρονική  διεύθυνση  CHAFEA TA AD 2017 021@ec.europa.eu ,  έως την ανωτέρω προθεσμία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close