Δημοσιογραφικά 358

Δημοσιογραφικά 358

Τριακοσιοστή πεντηκοστή όγδοη  έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:
• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minadmin.gov.gr/?cat=79,
• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,
ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/register
Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για:
 τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
 τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.

Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας «dimosiografika@ydmed.gov.gr».
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
για την ηλεκτρονική έκδοση της
Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»
Σοφία Παπαδάκη
Μαρία Ραχάνη
Έλλη Σιμάτου
Κυριακή Φακίνου

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 358 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων
Πίνακας περιεχομένων

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 13Κ/2017
Δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού
Επείγουσα εγκύκλιος για την κατανομή καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες
Προκήρυξη της δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 6Κ/2017 – Κατηγορία ΤΕ)
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Δράσεις και εκδηλώσεις στα σχολεία για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
«ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ: 1η Πλατφόρμα Νέων Δημιουργών»
Ανοικτός και την Τρίτη ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών
Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Χρηματοδότηση νέων υποδομών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Λειτουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Eπίδειξη γραπτών δοκιμίων υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού έτους 2017
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ η συγκρότηση της Εθνικής και της Τεχνικής Επιτροπής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τα μέλη της Επιτροπής για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών στα Τ.Ε.Ι.
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη φοίτηση στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα
Ανάρτηση Οριστικού πίνακα, Πιστοποιημένων Ιδιωτών̈ ΙΕΚ Αττικής, για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών, έτους κατάρτισης 2017-2018
Η Εξατομικευμένη Ιατρική στην υπηρεσία της Κοινωνίας
Νέα Πρόεδρος στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Ενημέρωση για τα Κοινωνικά Δίκτυα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων
Ενεργοποίηση Σταδίου Ηλεκτρονικής Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014&2020

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 358 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Πίνακας Περιεχομένων
Δήμος Νότιου Πηλίου: Πρόσληψη 2 ατόμων
ΝΠ∆∆ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος»: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 4 ατόμων
Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 4 ατόμων
Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 4 ατόμων
Δήμος Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου: Πρόσληψη 1 ατόμου
Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Πρόσληψη 20 ατόμων
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 98 ατόμων
Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Πλήρωση µίας (1) θέσης δικηγόρου
Δήμος Καλύμνου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 8 ατόμων
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA): Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA): Πρόσληψη 2 ατόμων
KOINOΠΡΑΞΙΑ ECSEL: Πρόσληψη 1 ατόμου
Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU): Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Πρόσληψη 2 ατόμων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγρινίου: Πρόσληψη 21 ατόμων
Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 6 ατόμων
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Π. Φαλήρου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών : Πρόσληψη 3 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 6 ατόμων
Πολυτεχνείο Κρήτης/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη έως 2 άτομα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA): Πρόσληψη 4 ατόμων
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Υπουργείο Υγείας/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ)
Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών/ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ: Πρόσληψη 19 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ) 27

XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 358 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους
Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Close