Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.6602/ΑΣ 899/04-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο  γνωστοποιείται  προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Υπεύθυνου Διοίκησης στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Χάρτη για Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες στη Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας  του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία:

Ref. Νο S6/2017

Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν χορηγεί μισθό και δεν καταβάλλει επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Γνωστοποιείται ότι  η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου  2017.

Close