Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (ΕΝΑ) με τίτλο: «Προώθηση της Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση» 23 - 25 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (ΕΝΑ) με τίτλο: «Προώθηση της Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση» 23 – 25 Οκτωβρίου 2017

PDF | DOC  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (ΕΝΑ) με τίτλο:

«Προώθηση της Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση»

23 - 25 Οκτωβρίου 2017

Η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, η αύξηση των δυνατοτήτων της και η προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών απαιτεί την εκπόνηση και υλοποίηση διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Στόχος των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου τομέα, ο οποίος θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

 

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής, εκπονήθηκε και υλοποιείται η «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», βασικός πυλώνας της οποίας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Για την υλοποίησή της αξιοποιείται η Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, ώστε να μεταφερθούν καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών - μελών της Ε.Ε..

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (École Nationale d' Administration - ENA), ανακοινώνει την πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2017, στο Παρίσι, με τις εξής θεματικές ενότητες:

 

  • Καινοτομία - Αντιλαμβανόμενοι τις δημόσιες πολιτικές με διαφορετικό τρόπο: Υπηρεσίες και χρήστες υπηρεσιών
  • Κατανόηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στη δημόσια διοίκηση
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας: από την καινοτομία διαχείρισης στη διαχείριση της καινοτομίας

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, που εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης. Η εκπαίδευση θα γίνει στη γαλλική γλώσσα, με υποστήριξη ταυτόχρονης διερμηνείας στα Ελληνικά. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πριν από την αναχώρησή τους ενώ θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό κατά την άφιξή τους στον τόπο διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος.

 

Το σύνολο των εξόδων συμμετοχής, μετακίνησης και διαμονής καθώς και η καταβολή ημερησίας αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, θα καλυφθεί από την Γαλλική Τεχνική Βοήθεια που παρέχεται από την Expertise France.

 

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύριο κριτήριο τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας των υποψηφίων με τη θεματολογία του προγράμματος όπως παρέχεται με την συνεργασία της Expertise France. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ydmed@ydmed.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 17η Οκτωβρίου 2017.

Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος, θα καταβληθεί προσπάθεια επανάληψης του ανωτέρω προγράμματος εντός ενός μηνός, αναλόγως των αιτήσεων που θα παραληφθούν.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κύριο Ταγκαλάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.tagalakis@ydmed.gov.gr και την κυρία Τζίνα Κορέλλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gina.korella@expertisefrance.fr .

Close