Εργαστήριο με θέμα «Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως Στρατηγική Επιλογή: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση»

Εργαστήριο με θέμα «Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως Στρατηγική Επιλογή: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση»

Εργαστήριο με θέμα «Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως Στρατηγική Επιλογή: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση»

PDF | DOC | Εργαστήριο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως Στρατηγική Επιλογή: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση»

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διοργανώνει την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εργαστήριο με τίτλο «Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως Στρατηγική Επιλογή: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση».

Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη του Δημοσίου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και δεσμεύσεων του «3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018» στο πλαίσιο της Open Government Partnership.

Στόχοι του εργαστηρίου

Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί, κυρίως, για την κινητοποίηση της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των δημόσιων φορέων, όπως οι ανοιχτές και συμμετοχικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Το εργαστήριο θα υποστηρίξει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ανοικτή κυβέρνηση και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων, σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

  • Ανοιχτά δεδομένα
  • Ανοιχτή δικαιοσύνη
  • Ανοιχτή εκπαίδευση
  • Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ικανότητες, τη μεθοδολογία και τη λειτουργία διεθνών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης.
  • Έναρξη συνεργασίας με εμπειρογνώμονες ανοικτής διακυβέρνησης, προκειμένου να σχεδιαστούν κοινές δράσεις, που θα συμπεριληφθούν στη νέα νομοθεσία και οι οποίες θα εμπίπτουν στους αναφερθέντες κύριους τομείς πολιτικής.
  • Καλύτερη κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών στους διάφορους τομείς ανοικτής κυβερνητικής πολιτικής.
  • Γνωριμία με το εθνικό σχέδιο δράσης ανοικτής διακυβέρνησης και την Open Government Partnership.
  • Εξοικείωση με τους στόχους και τις δραστηριότητες της διυπουργικής επιτροπής για την ανοικτή διακυβέρνηση.
  • Κινητοποίηση υπηρεσιακών παραγόντων υπουργείων, ώστε να αναλάβουν δράσεις που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στο Δημόσιο.

OGP - Open Government Partnership

Η χώρα μας έχει ήδη κάνει αξιοσημείωτα βήματα στην κατεύθυνση της Ανοικτής Διακυβέρνησης, μέσα από την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, με βασικά αντικείμενα την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων, την ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συμμετοχική δημοκρατία.

Η Διεθνής Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση / Open Government Partnership (OGP) είναι μια εθελοντική πολύ-συμμετοχική πρωτοβουλία, που στοχεύει στην ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τις κυβερνήσεις προς τους πολίτες για την προώθηση της διαφάνειας, την εξουσιοδότηση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το γενικότερο άνοιγμα της διακυβέρνησης μέσα από την καινοτομική χρήση της τεχνολογίας.

Η Ελλάδα συμμετέχει από το 2012 στην OGP, αξιοποιώντας το διεθνές πλαίσιο διαλόγου και επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικού τομέα και διαμορφώνοντας με ευρεία διαβούλευση φιλόδοξα σχέδια δράσεων που επιχειρούν να επεκτείνουν την κυβερνητική πρακτική πέρα από τα ήδη καθιερωμένα πρότυπα.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συντονίζει την κυβερνητική δράση για την ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση και την επιτυχή υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
SUMMARY INFORMATION AND WORKSHOP AGENDA
3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2016-2018
3rd NATIONAL ACTION PLAN ON OPEN GOVERNMENT 2016-2018

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τη στήριξη της Expertise France και σε συνεργασία με την ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία Vouliwatch.

14 Σεπτεμβρίου 2017 • 09.00-16.30 • Κεντρική αίθουσα συνεδρίων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Αθήνα)

Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ: https://www.eventora.com/el/Events/opengovlab

Close