Τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

PDF | DOC | Τοποθέτηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την τροπολογία της αξιολόγησης

Κυρίες και κύριοι,

Όπως γνωρίζετε η προτεινόμενη τροπολογία αφορά στο ζήτημα της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του ν. 4369/2016 στο Δημόσιο Τομέα.

Με το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης ρυθμίστηκε για πρώτη φορά κατά τρόπο συνεκτικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό το σύστηµα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της Δηµόσιας Διοίκησης.

Το σύστημα αξιολόγησης αυτό αποτελεί αναγκαίο συστατικό για την εύρυθµη και δημοκρατική λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης.

Με την προτεινόμενη τροπολογία:

α) εδραιώνεται το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης,

β) εξορθολογίζεται η διαδικασία διανομής και διακίνησης των εκθέσεων αξιολόγησης στην αλυσίδα της διοικητικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα, διαδοχικά, τόσο στον αξιολογούμενο όσο στον αξιολογητή, να προβεί μόνος του στην αναπαραγωγή και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αξιολόγησης, παρακάμπτοντας τυχόν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Κυρίως όμως, αναδεικνύεται η αυτονόητη υποχρέωση κάθε προϊσταμένου να αξιολογεί το προσωπικό του.

Για να είμαι σαφής:

Αξιολόγηση για εμάς δεν σημαίνει διαθεσιμότητες και απολύσεις.

Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί να σημαίνει αποχή από τα εκ του νόμου καθήκοντα και απαξίωση της λειτουργίας των δομών του Δημοσίου.

Αντιθέτως, αξιολόγηση σημαίνει αξιοκρατία, διαφάνεια, κοινωνική λογοδοσία.

Σημαίνει ακόμη βελτίωση του υπαλλήλου με στοχευμένες δράσεις επιμόρφωσης και αναβάθμισης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του.

Σημαίνει κατ’ επέκταση βελτίωση συνολικά του παρεχόμενου διοικητικού έργου προς όφελος των πολιτών.

Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει όλες τις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης μας.

 

Κυρίες και κύριοι,

Με την τροπολογία προβλέπεται ότι οι αξιολογητές προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την αυτονόητη υποχρέωσή τους αξιολόγησης των υφισταμένων τους.

Όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης έχουν –και είχαν ανέκαθεν– συγκεκριμένες υποχρεώσεις εκ του νόμου:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αξιολόγηση και η ορθή διαχείριση του προσωπικού τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Αυτή την υποχρέωση αναδεικνύει η προτεινόμενη τροπολογία.

Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομοθετούμε το αυτονόητο.

Επί της ρύθμισης: τόσο οι αξιολογούμενοι όσο και οι αξιολογητές μπορούν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν με δική τους πρωτοβουλία το φύλλο αξιολόγησης.

Αν μετά από 10 μέρες ο αξιολογούμενος δεν συμπληρώσει και υποβάλλει το φύλλο αξιολόγησης του στον Α’ αξιολογητή, η διαδικασία δεν αναστέλλεται.

Αντιθέτως, ενεργοποιείται άμεσα η αρμοδιότητα του Α’ αξιολογητή (Προϊσταμένου), ο οποίος υποχρεούται στις επόμενες 10 ημέρες να συμπληρώσει το φύλλο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που στις επόμενες 10 ημέρες ο Α’ αξιολογητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ενεργοποιείται άμεσα η αρμοδιότητα του Β’ αξιολογητή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός ενός μήνα σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν κωλυσιεργία σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Δεν κωλύει δηλαδή και δεν αναστέλλει την διαδικασία αξιολόγησης η μη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης, είτε από τον αξιολογούμενο, είτε από τον εκάστοτε αξιολογητή.

Συνολικά, η προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζει ότι κανείς δεν ευθύνεται πέραν των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον νόμο.

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ας μου επιτραπεί κι από αυτό το βήμα να πω το εξής:

Πιστεύω ακράδαντα στις ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε μια εποχή με περιορισμένους πόρους και κίνητρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δίνουν καθημερινά με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης τον καλύτερο τους εαυτό στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με την προωθούμενη τροπολογία θωρακίζουμε, λοιπόν, αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους.

Και λέω θωρακίζουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί κάνοντας πράξη την αξιολόγηση:

  • καταρρίπτουμε το στερεότυπο περί δημοσίων υπαλλήλων που φοβούνται την αξιολόγηση και
  • υψώνουμε τείχος προστασίας έναντι του κοινωνικού αυτοματισμού.

Γι’ αυτό και σας καλώ να υπερψηφίσετε την τροπολογία.

Σας ευχαριστώ.

Close