Υπουργική απόφαση-εγκύκλιος , έντυπα αξιολόγησης

Υπουργική απόφαση-εγκύκλιος , έντυπα αξιολόγησης

PDF | DOCX |
Υπουργική Απόφαση

PDF | DOCX |
Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

PDF | DOCX | Έντυπο Α' Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | DOCX | Έντυπο Β' Υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Close