Υπουργική απόφαση και εγκύκλιος για τα έντυπα αξιολόγησης

Υπουργική απόφαση και εγκύκλιος για τα έντυπα αξιολόγησης

PDF | DOCX | Υπουργική Απόφαση

PDF | DOCX |Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

PDF | DOCX | Έντυπο Α' Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | DOCX | Έντυπο Β' Υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

PDF | DOCX | ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ  Ερωτηματολογίου αξιολόγησης προϊσταμένων από υφισταμένους

PDF | DOC | Εγκύκλιος για την τροποποίηση διατάξεων του Μέρους Β’-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ν. 4369/2016, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017

Close