Απόσπαση διοικητικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη.

Απόσπαση διοικητικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη.

PDF | Απόσπαση διοικητικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού
προσωπικού : δύο (2) θέσεις κλάδου/ ειδικότητας Πληροφορικής κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ, μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού
κατηγορίας ΠΕ ή μία (1) θέση κλάδου/ ειδικότητας  Διοικητικού- Λογιστικού
κατηγορίας ΤΕ, μία (1) θέση κλάδου/ ειδικότητας Αρχειονόμων –
Βιβλιοθηκονόμων ή κλάδου / ειδικότητας Αρχειονόμων, κατηγορίας ΠΕ της
'Δ/νσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη»

Close