Μετατάξεις υπαλλήλων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΝΠΔΔ)

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΝΠΔΔ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΝΠΔΔ), με  μετατάξεις υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 20043/5567/13.7.2017πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΝΠΔΔ), με  μετατάξεις υπαλλήλων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΦ2ΒΟΡΡΘ-ΥΜΡ.

Close