Μετατάξεις υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με  μετατάξεις υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1723/11.7.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με  μετατάξεις υπαλλήλων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω163ΟΡΕΙ-Κ3Ω.

Close