Προκήρυξη θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)

Προκήρυξη θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)

PDF | DOC | Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3298/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
INEA/2017/CA/FGII/18 Logistical & Document Management Assistant 12.05.2017
ΙΝΕΑ/2017/TA/AD5/20 Assistant to the Director 15.05.2017
ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/22 Legal Advicer 29.05.2017
ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/23 GIS Development Manager 29.05.2017

 

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGII/24 HR Assistant-Recruitment and Services 29.05.2017

 

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/25 IT Development Manager 29.05.2017
ΙΝΕΑ/2017/TA/AD7/21 Senior Project Manager Horizon 2020 Transport 29.05.2017

 

Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Close