Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με το Α.Π. 6602/ΑΣ 365/31-03-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γνωστοποιείται η υπό στοιχεία ref. Νο S4/2017 προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας ενός έτους, στη Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Συμβούλου Προγραμμάτων στο Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν χορηγεί μισθό και δεν καταβάλλει επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της υπηρεσίας τους.Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: http://www.coe.int/en/web/jobs/secondments
Γνωστοποιείται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Απριλίου 2017.

Close